De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Kan een tsunami ook voorkomen in de Noordzee?

Tsunami is Japans: ‘tsu' betekent ‘haven' en ‘nami' betekent ‘hoge golf'.

Tsunami's kunnen verschillende oorzaken hebben: een zeebeving, een kosmische inslag (meteoriet), een vulkanische uitbarsting onder zee of een grote aardverschuiving waarbij een grote massa in de zee zakt of valt.

Door de verplaatsing van de zeebodem, wordt in feite een hele hoeveelheid water opgetild. In volle zee merk je een tsunami bijna niet op, er ontstaat immers geen hoge golf, maar wel een zeer brede golf (golflengte van 100 tot wel 400 kilometer lang). Deze golf verplaatst zich veel sneller dan normaal.

Wanneer deze brede golf echter de kust nadert, komt de golf in ondiep water. Hierdoor gaat de golf steeds minder snel. Het water vooraan in de golf zakt als het ware naar achter, bovenop het water dat volgt, waardoor de golf steeds hoger en hoger wordt.

Langs de kust van de Noordzee is het onwaarschijnlijk dat een tsunami kan voorkomen. De Noordzee is een ondiepe zee, waardoor de golven geen grote snelheid kunnen halen. Toch worden door de bevoegde kustwachtpartners de nodige voorzorgen genomen en alarmeringsprocedures opgesteld.

 

 

 

 

 

 

Locatie

Verenigde Staten
US
Faq type: 
Gevaar aan zee