De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Privacy

Locatie

Verenigde Staten
US

Privacy verklaring Secretariaat Kustwacht – 25 mei 2018
 
Het secretariaat Kustwacht respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.
 
Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

We verwerken de persoonsgegevens die u vrijwillig doorgeeft wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de website www.kustwacht.be. We verwerken uw persoonsgegevens met het doel u een antwoord te kunnen sturen op de vraag die u ons stelt. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden en om de inhoud van de website www.kustwacht.be te verbeteren.
 
Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het secretariaat Kustwacht verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het Secretariaat Kustwacht. Het Secretariaat Kustwacht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 
Welke categorieën van uw persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Concreet verwerken wij volgende gegevens die u meegeeft bij het invullen van het contactformulier op onze website www.kustwacht.be : uw naam en uw e-mailadres. 
 
Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden intern verwerkt door onze medewerkers. We sturen uw gegevens enkel door naar een of meerdere van onze kustwachtpartners of naar derde partijen indien dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden. Indien u dit niet wil, kan u dat meedelen via info@kwgc.be
 
  
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Als algemene regel geldt dat we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan vijf (5) jaar.
 
Veiligheid

Het secretariaat Kustwacht treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn passend rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging.
 
Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kwgc.be .
 
Klachten

U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
B-1000 Brussel 
Tel: +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.