De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) - Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM)

 

 

Jan Haelters, coördinator wetenschappelijk onderzoek op walvissen en dolfijnen bij BMM:
“Wij halen dode zeezoogdieren zoals bruinvissen en dolfijnen op en verzamelen ze in een grote diepvriezer. Dan voeren we, met een specialist van de Universiteit van Luik, een autopsie uit. We willen weten waarom het dier is gestorven, en in welke gezondheid het was, voor het stierf. Wanneer grote walvissen aanspoelen, gaan we ter plaatse met een hele ploeg en doen we op het strand zelf een autopsie."

Jan Haelters - Federaal Wetenschapsbeleid

Binnen de Kustwacht speelt het aspect ecologie een belangrijke rol.

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) initieert en ondersteunt wetenschappelijke programma’s voor de studie van de Noordzee-ecosystemen. Deze programma's willen de kennis van deze ecosystemen verbeteren en een duurzaam beheer en exploitatie ervan stimuleren.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, een wetenschappelijke instelling van BELSPO, neemt deel aan de Kustwachtstructuur en dit meer bepaald via haar Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur), met daarin de wetenschappelijke dienst Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM).

OD Natuur bestudeert de ecosystemen van de Noordzee aan de hand van staalnames en computermodellen. Via dit onderzoek verwerven wetenschappers een inzicht in de toestand van het mariene milieu en kunnen ze advies verlenen voor het duurzame beheer.

Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op zee wordt door BELSPO de RV Belgica ter beschikking gesteld. Dit oceanografische onderzoeksschip kan worden beschouwd als een varend laboratorium. Het schip staat open voor alle Belgische onderzoeksinstellingen en regelmatig komen buitenlandse teams aan boord voor internationale onderzoeksprogramma’s. Bij een olieramp worden er zowel met de RV Belgica als met de Tuimelaar, een klein toezichtvaartuig, stalen genomen voor verder onderzoek. Zo kan worden nagegaan wat de effecten van de ramp zijn op het mariene milieu.

OD Natuur –BMM beschikt verder over een observatievliegtuig. Dit vliegtuig voert controlevluchten uit over de Noordzee waarbij o.m. aandacht besteed wordt aan illegale lozingen door schepen en visserij. Het vliegtuig wordt ook ingezet voor de controle van zandwinningschepen en de observatie van zeezoogdieren en zeevogels. De dienst treedt verder op wanneer zeezoogdieren in nood zijn of stranden. Dode dieren worden onderzocht om de oorzaak van het overlijden te kennen en om informatie over de populaties te verzamelen.
 

Lees het artikel over OD Natuur- BMM in Neptunus.
Foto's? Klik hier.