De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Afdeling Scheepvaartbegeleiding

 

 

Alain Mahieu, regioverkeersleider bij afdeling Scheepvaartbegeleiding:
“Ik ben regioverkeersleider bij de verkeerscentrale Zeebrugge. Samen met mijn collega’s houd ik de scheepvaart voor onze kust in het oog. Als we zien dat er zich een gevaarlijke situatie voordoet, dan grijpen we in. Dat kan door nuttige informatie te geven, door een peiling te geven naar een boei, enz... Doet een Liquified Natural Gas (LNG-) tanker de haven van Zeebrugge aan, dan verwittigen we niet alleen de schepen in de buurt om afstand te houden maar geven we ook radarassistentie aan de LNG-tanker. Door preventief te werken, proberen we ongevallen te vermijden. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen!” 

Alain Mahieu - afdeling Scheepvaartbegeleiding

 

 

Afdeling Scheepvaartbegeleiding voorziet de scheepvaart van Vessel Traffic Services (VTS). Dat houdt in dat alle vaartuigen op de Noordzee worden geïdentificeerd en begeleid, waarbij het doorgeven van informatie en het verlenen van assistentie een belangrijke rol speelt. Afdeling Scheepvaartbegeleiding werkt hiervoor nauw samen met Nederland, via een netwerk van bemande en onbemande radartorens.

Ook in hachelijke situaties worden de vaartuigen op de drukbevaren Noordzee niet aan hun lot overgelaten. Het Maritiem Reddings – en Coördinatie Centrum (MRCC) is, naast het centrale meldpunt voor gebeurtenissen op zee, ook verantwoordelijk voor het organiseren van reddingsacties. Het MRCC maakt deel uit van de Kustwachtcentrale.

Samen met afdeling Kust, Vloot en Loodswezen vormt afdeling Scheepvaartbegeleiding het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

Lees het artikel over afdeling Scheepvaartbegeleiding in Neptunus.
Foto's? Klik hier.