De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Testinstallatie golfenergie - Openbare consultatie

De firma Nemos heeft op 19 december 2016 een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning en machtiging voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie (de omzetting van golfenergie naar elektrische energie). De voorziene locatie van het project is ongeveer 500 meter ten noorden van de oostelijke strekdam van de haven van Oostende. 

Nog tot en met 23 februari loopt een publieke consultatie voor deze milieuvergunning. Waar je het dossier kunt inkijken en hoe je opmerkingen en/of bezwaren kan indienen, vind je op de website van onze kustwachtpartner Beheerseenheid Mathematisch Model voor de Noordzee (BMM): https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/6634/