De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Dienst Zeevisserij

 

 

Guy De Vleeschouwer, hoofddeskundige Visserijwacht bij Dienst Zeevisserij:
“Wanneer we toezicht houden op de zeevisserij, stellen we ons ‘verdekt’ op in het ankergebied tussen de grote vrachtschepen. We houden de radar scherp in de gaten om te zien of iedereen zich aan de wet houdt. Via een rhib (rigid hull inflatable boat) gaan we aan boord van het vissersschip dat we willen controleren. We kijken de boorddocumenten en visvergunningen na en nemen een kijkje in het visruim. We meten ook de netten. De netmazen (‘gaten’ in het net) mogen namelijk niet te klein zijn.”

 

Guy De Vleeschouwer - Dienst Zeevisserij

 

 

Dienst Zeevisserij Oostende, behoort tot het departement Landbouw en Visserij, afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Deze dienst werkt beleidsondersteunend, volgt de vastgelegde maatregelen op en controleert ze.

Dienst Zeevisserij definieert de quotamaatregelen en kan visserijgebieden sluiten wanneer nodig. Naast het verzamelen en analyseren van allerlei gegevens over de visserijsector, brengt de dienst verschillende publicaties uit, o.a. een jaaroverzicht van de visaanvoer en de besomming (opbrengst) van de Belgische zeevisserij.

Visvergunningen worden ook uitgereikt door dienst Zeevisserij. De vergunningen worden afgestemd op het motorvermogen en tonnage (grootte) van de vissersboten.

Er is ook een inspectiecel die controleert of de wet wordt nageleefd.. Dit gebeurt via een satelliet volgsysteem voor vissersvaartuigen (V.M.S.) dat is opgesteld in Oostende. Voor de controle op het terrein zelf werkt dienst Zeevisserij geregeld samen met andere kustwachtpartners. Voor de visserijwacht in de Belgische zeegebieden wordt samengewerkt met de Marine, Vloot en het vliegtuig van de BMM dat het luchtruim controleert.

Een aalmoezenier en een moreel consulent, verbonden aan dienst Zeevisserij, zorgen voor sociale ondersteuning. Voor financiële steun bij de aanwerving van scheepsjongens en schepelingen is er het Fonds voor Scheepsjongens.