De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Frontex Workshop 2024

Van 14 tot 15 mei 2024 vond de 3e ECGFF-workshop plaats in Cascais. Deze workshop werd georganiseerd door Portugal, dat het voorzitterschap van dit forum op zich neemt. De workshop was gericht op moderne grenscontrole, via nieuwe technologieën voor grensbewaking, rekening houdend met juridische uitdagingen en fundamentele beperkingen voor het gebruik van moderne technologie. 

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust modereerde de panel discussie rond vrouwen in de kustwacht, steunend op het Project Olivia om meer vrouwen aan de slag te krijgen in de maritieme wereld.  De resultaten van de internationale bevraging werden voorgesteld door Sofie Rommelaere van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Dankzij de bevraging bij de lidstaten van het ECGFF en de agentschappen EMSA (European Maritime Safety Agency), EFCA (European Fisheries Control Agency) en Frontex (het Europees agentschap voor Grens- en Kustwacht) beschikken we nu over concrete cijfers en inhoudelijke onderbouwing over de ondervertegenwoordiging van vrouwen binnen de Kustwachtorganisaties in Europa. 

Er kwamen openhartige persoonlijke getuigenissen van de Portugese Cátia Tomás die kapitein is van een patrouilleboot van de Portugese kustwacht, Mónica Martins kapitein van verschillende Portugese marineschepen en ex-helikopterpiloot en Silvia Brini, die hoofd is van de Viareggio Coast Guard, ter hoogte van Toscane in Italië. Stuk voor stuk sterke vrouwen die als rolmodel een inspiratie kunnen zijn voor vrouwen in de maritieme sector.  

Tot slot gaf Luisa Matias toelichting bij alle initiatieven die EMSA neemt om meer vrouwen aan te trekken in de maritieme sector. En ook de boodschap van Marit Matik van EFCA was duidelijk: do the things that “call” to you and jump into the maritime world where we all are part of a great family!