De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Hoeveel schepen telt de Belgische visserijvloot nog?

Volgens de cijfers van Dienst Zeevisserij is België nog 79 vissersvaartuigen rijk. Zeebrugge spant de kroon met 41 vissersschepen, gevolgd door Oostende waar 23 vissersvaartuigen hun thuishaven hebben. De rest wordt verdeeld tussen Nieuwpoort :9 vissersschepen en Blankenberge: 4 vissersschepen. Tenslotte hebben nog 2 vaartuigen een Scheldehaven als thuisbasis.

Faq type: 
Werken aan Zee